Informujemy, że wybory w sprawie odnowienia składu Sejmu RP oraz referendum odbędą się w Polsce w dniu 15 października.

Do udziału w wyborach zaproszeni zostaną wszyscy obywatele polscy zamieszkujący za granicą i w Polsce posiadający prawo głosu.

Lokale wyborcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych RP dla Okręgu Konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie są następujące:

Nr miejsca 399

Mediolan, Via Monte Rosa 6, 20149 Mediolan

Nr miejsca 400

Bolonia

Via del Pratello n.21, 40122 Bolonia

Aby oddać głos należy zarejestrować się na stronie:

https://ewybory.msz.gov.pl/

W związku z ww. nominacją Konsulat Generalny RP uprzejmie zwraca się z prośbą o przesłanie linków do naszej strony internetowej, na której aktualizowane są wszystkie przydatne informacje dotyczące wyborów parlamentarnych w Polsce w odpowiedzi na zapytania obywateli polskich na siedziby Konsulatów Honorowych.

https://www.gov.pl/web/wlochy/wybory-i-referendum-2023